ОУ „Христо Смирненски“ с.Строево

„ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ“

Основно училище (килийно) построено през 1868г.  Строежът на сегашната сграда е започнат през  1929г. До 1960г. в училището в село Строево се е учило до 3-ти клас (7-ми). Като 1-ви (5-ти) клас е открит  през 1923г. , 2-ри клас 1924г., 3-ти клас  през  1925г.  През 1959-1960г. при директорството на Апостол Танчев към вече съществуващата училищна сграда, строена непосредствено след освобождението са построение 5 класни стаи, физкултурен салон и техническа работилница. Към днешна дата ОУ“ Христо Смирненски“ разполага със страхотни педагози,  модерна и реновирана сграда. Училището предлага съвременно и качествено обучение на нашите деца.

Директор

Пламена Желязкова

Plamena Jelyaskova

Пламена Желязкова е директор от 02.02.2017г. Тя е с 16 годишен педагогически стаж.  Завършва магистратура по химия и физика, както и по информационни технологии, II ПКС, преподавател по Химия и опазване на околната среда.

Основно мото по време на работа:

„Цени и уважавай, подкрепяй и не унижавай!”

Цел: „Въздигане и просперитет на училището. Създаване на спокойна, мотивираща за ученици и учители среда, в която всеки да има възможност да разгърне потенциала си за благото и успехите на училището. Въвличане на родителите и общността като равноправен образователен партньор. По етапно повишаване на дигиталната оценка и възможности на училището и модернизирането му в крак с новото време”

Учители начален етап

1 клас  – старши учител Мария Коцева 5 ПКС
2 клас –  старши учител Мариета Танева
3 клас – старши учител Петка Гинова
4 клас – старши учител Велина Атанасожва
Учител Мария Тотинова, преподава също Основи на програмирането на 2 клас и Компютърно моделиране на 3 клас
Учител Тодор Начев, преподава също Английски език на 2 клас

Учители прогимназиален етап

Петко Цанков – главен учител, учител по Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физическо възпитание и спорт, 2 ПКС
Рилвеса Роглева – старши учител по БЕЛ и Технологии и предприемачество
Ивелина Гачева – учител по БЕЛ, История и цивилизация, география и икономика, 5 ПКС
Ваня Бетуховска – старши учител по Музика и изобразително изкуство, 2 ПКС
Вера Маринова – Бончева – учител по математика и ИТ в 5 и 6 клас
Десилава Карамфилова – учител по Английски език
Боряна Балева – преподава и по ИТ в 7 клас – учител ЦДО в прогимназиален етап
Боряна Апостолова – учител ЦДО в прогимназиален етап

Административен и обслужващ персонал
Милена Трифонова – завеждащ административна служба
Весела Колева – специалист „Финасово обслужване“
Невена Стойчева – портиер и социален работник
Ламбри Сонтов – огняр и общ работник
Румяна Плачкова – хигиенист

Заявления

👉 Отвори: Декларация за данни ЕГН при записване на ученик

👉 Отвори: Заявление до директора за отсъствия до 7 дни

👉 Отвори: Заявление до класен ръководител за отсъствие до 3 дни

👉 Отвори: Заявление за валидиране на компетентности

👉 Отвори: Заявление за записване в самостоятелна форма

👉 Отвори: Заявление за записване на ученик

👉 Отвори: Заявление за издаване на дубликат

👉 Отвори: Заявление за признаване на клас степен от чужда държава

👉 Отвори: Заявление от родител за преминаване в самостоятелна форма

👉 Отвори: Заявления за записване в 1 клас

👉 Отвори: Заявления от родителя – за записване от чужда държава

.

Училищни документи

👉 Отвори: Етичен кодекс

👉 Отвори: Правилно за устройството и дейността на училището

👉 Отвори: Разпределение на часове

.

Описания на услугите и процедури

👉 Отвори: Валидиране на компетентности

👉 Отвори: Дубликати

👉 Отвори: Преместване на ученици

👉 Отвори: Приемане на деца в 1 клас

👉 Отвори: Приемане на ученици в 5 клас по училищен прием

👉 Отвори: Признаване от чужбина I – VI клас


В момента няма проекти, по които кметство Строево да е бенефициент.


1-ви Март

 

Първи учебен ден

 

3-ти Март

 

Дейности в ЦДО

 

Египтяни – в час по история

 

Научна лаборатория на „Байер“

 

Нова година

 

Първи дни на първокласниците

 

Седмица на Литературното четене

 

Урок „Азия“ – мозайка от традиции и обичаи

 

Урок за Дунавската равнина

 

Урок по ТП – за селото с любов

 

Урок по музика – Българска сватба

 

Урок по родолюбие

 

Урок по пътешествие в Северна Америка

 

Факултативен коледен урок по немски

 

Факултативни часове по IT