Местно Управление

Кмет Строево

Десислава Дингилева

Длъжност: Кмет
Мандат: 2019 – 2023
Образование: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Магистърска степен по специалност „Счетоводство и одит“.
Специализация: Вътрешен одит.