ДГ „Детелина“

Добре дошли в Строево

Детска градина „Детелина“ се намира в село Строево, улица Опълченска № 4. Градината е построена през 2020г.  Тя разполага с едноетажна сграда, в която се помещават две /смесени/ групи – група „Слънце“ и група „Веселите патета“. Визията на ДГ „Детелина“ с. Строево преминава през нейното минало и настояще. Утвърдило се учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с добрите си постижения в образователната система.