Кметство с.Строево

Кметството е съставна административно-териториална единица в рамките на община в България. Може да включва едно или повече съседни населени места с общо население над 150 души. Създава се с решение на общинския съвет, който му предоставя определени функции. Избирателите от кметството избират на местни избиори кмет на кметството.
Кметство с.Строево

Съвременната сграда на кметство Строево е построена през 1971 г. От освобождението на България до днешна да са известни 48 кметове, начело на село Строево.  Последният избран кмет е Десислава Дингилева, избрана да управлява с мандат  2015г – 2019г.

Адрес на Кметство Строево:
с. Строево, общ. Марица, обл. Пловдив, България
ул. „Георги Бенковски“ №26, ПК: 4197

Кмет на Строево:
Десислава Дингилева

Контакти с кметство Строево:
Стационарен телефон: 03106 2221
Мобилен телефон: 0877 644 706

В следващите редове ще откриете всички услуги, които предлага Кметство Строево. Под всяка една услуга ще откриете празна бланка, която всеки посетител на stroevo.com може свободно да свали, принтира, попълни и представи в кметството. Идеята е следствие от все по-динамичния свят, в който живеем и дигитализацията на нацията. Информираността и предварителните бланки биха спестили време, а времето е важен и скъп ресурс за всеки


1. Издаване на удостоверение за наследници.

Вид на услугата

 • Обикновена – до 7 дни , 3.00лв
 • Бърза – до 3 дни , 4.50 лв

⬇️ Свали: Удостоверение за наследници

2. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице.

Вид на услугата:

 • Обикновена – до 7 дни , 2лв.
 • Бърза –  до 3 дни , 3лв.
 • Експресна – до 24 часа,  4лв.

⬇️Свали: Удостоверение за идентичност

3. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат (ако е издаден в село Строево).

Вид на услугата:

 • Обикновена – до 7 дни , 2лв.
 • Бърза –  до 3 дни , 3лв.
 • Експресна – до 24 часа,  4лв.

⬇️Свали: Удостоверение за раждане – дубликат

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат (ако е издаден в село Строево).

Вид на услугата:

 • Обикновена – до 7 дни , 2лв.
 • Бърза –  до 3 дни , 3лв.
 • Експресна – до 24 часа,  4лв.

⬇️Свали: Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт.

Вид на услугата:

 • Обикновена – до 7 дни , 2лв.
 • Бърза –  до 3 дни , 3лв.
 • Експресна – до 24 часа,  4лв.

⬇️Свали: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

6. Издаване на удостоверение за семейно положение.

Вид на услугата:

 • Обикновена – до 7 дни , 2лв.
 • Бърза –  до 3 дни , 3лв.
 • Експресна – до 24 часа,  4лв.

⬇️Свали: Издаване на удостоверение за семейно положение

7. Издаване на удостоверение за родствени връзки.

Вид на услугата:

 • Обикновена – до 7 дни , 2лв.
 • Бърза –  до 3 дни , 3лв.
 • Експресна – до 24 часа,  4лв.

⬇️Свали: Издаване на удостоверение за родствени връзки

8. Издаване на удостоверение за постоянен адрес.

Вид на услугата:

 • Веднага – 1брой, 2лв.

⬇️Свали: Издаване на удостоверение за постоянен адрес

9. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес.

Вид на услугата:

 • Веднага- 1брой, 2лв.

⬇️Свали: Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

10. Издаване на удостоверение за настоящ адрес.

Вид на услугата:

 • Веднага- 1брой, 2лв.

⬇️Свали: Издаване на удостоверение за настоящ адрес

11. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес.

Вид услуга:

 • Обикновена – 7 дни , 2 лв.
 • Бърза – до 3 дни , 3 лв.

⬇️Свали: Удостоверение за идентичност

12. Нотариална заверка на подпис.

Вид услуга:

 • веднага – първи подпис , 5лв.
 • веднага -всеки следващ подпис , 2лв.

13. Нотариална заверка на съдържанието на частни документи без определен материален интерес върху първия екземпляр.

Вид услуга:

 • веднага – за една страница  , 10лв.
 • веднага –за всяка следваща  , 2лв.

⋆ Всички посочени цени са за един (1) брой от конкретната услуга.

Официалният сайт на с.Строево (stroevo.com) запазва правото и поема ангажимента да информира всички посетители при промени в ценовата листа или вида бланка (формуляр), който е необходим за издаване на конкретно удостоверение или изпълнение на административна услига.

В момента няма проекти, по които кметство Строево да е бенефициент.