Медицински Център

Медицински Център Строево

Д-р Соня Арабаджиева – лекар
Мобилен: 0884 419 000

Д-р Бери Димитрова – стоматолог
Мобилен: 0898 209 324

Д-р Панайот Панайотов – стоматолог
Мобилен: 0894 670 064
Вторник и четвъртък от 16:00 ч., кабинет 5