Строево

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в община „Марица“

Община „Марица“ в партньорство с община „Съединение“ и в изпълнение на проект за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, осъществяван в рамките на Българо-Швейцарската програма, организира система за разделно събиране на опасни отпадъци.

Приемането и събирането на опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт, безплатно за жителите на община „Марица“.

Администрацията на община „Марица“ призовава гражданите да събират разделно опасните битови отпадъци и да се възползват от предоставената възможност да ги предадат за правилното им последващо третиране, туй като изхвърлянето им в съдове за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и създава риск за здравето на хората.

В мобилния пункт може да предадете: лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване , съдържащо опасни компоненти, лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила , пяна , силикон и др.; домакински препарати-почистващи препарати, дезинфектанти , белина; препарати за растителна защита и борба с вредители; фотографски материали; киселини\основи ; мастила; замърсени опаковки , съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; празни опаковки ,обозначение със символите за опасност.

Втората за 2020г. кампания за събиране на опасните отпадъци на територията на Община „Марица“ ще се проведе в периода от 16.05.2022г. до 30.05.2022г. като мобилен пункт ще намерите в определените населени места:

16.05.2022г. /понеделник/

от 09.00 ч до 10.30 ч в с. Радиново , ул. 5та №24 ,пред кметството

от 11.00 ч до 14.00 ч в с. Бенковски , ул. 12та №9 ,пред кметството от 14.30 ч до 16.00 ч в с. Войсил , ул. 2раа №2 ,пред кметството

17.05.2022г. /вторник/

от 09.00 ч до 12.30 ч в с. Костиево , ул. 1ва №16 ,пред кметството

от 13.00 ч до 16.00 ч в с. Царацово , ул. Иван Арабаджията №4 ,пред кметството

18.05.2022г. /сряда/

от 09.00 ч до 12.30 ч в с. Граф Игнатиево , ул. Граф Игнатиев №26 ,пред кметството

от 13.00 ч до 16.00 ч в с. Строево , ул. Георги Бековски №24 ,пред кметството

19.05.2022г. /четвъртък/

от 09.00 ч до 16.00 ч в с. Труд , ул. Никола Петков №11 ,пред кметството

20.05.2022г. /петък/

от 09.00 ч до 10.30 ч в с. Войводиново , ул. Христо Ботев №59 ,пред кметството

от 11.00 ч до 14.00 ч в с. Желязно , ул. Сребрю Бабаков №5 ,пред кметство

от 14.30 ч до 16.00 ч в с. Крислово , ул. Георги Димитров №19 ,пред кметството

23.05.2022г. /понеделник/

от 09.00 ч до 12.30 ч в с. Калековец , площад „Възраждане“ №4 ,пред кметството

от 13.00 ч до 16.00 ч в с. Динк , ул. Възраждане №26 ,пред кметството

25.05.2022г. /сряда/

от 09.00 ч до 12.30 ч в с. Скутаре , ул. Христо Ботев №48 ,пред кметството

от 13.00 ч до 16.00 ч в с. Трилистник , ул. 3та №2А ,пред кметството

26.05.2022г. /четвъртък/

от 09.00 ч до 16.00 ч в с. Рогош , ул. Васил Левски №61 ,пред кметството

27.05.2022г. /петък/

от 09.00 ч до 16.00 ч в с. Маноле , ул. 1ва №1 ,пред кметството

30.05.2022г. /понеделник/

от 09.00 ч до 12.30 ч в с. Манолско Конаре, ул.9 №4 ,пред кметството

от 14.30 ч до 16.00 ч в с. Ясно Поле , ул. 1ва №18 ,пред кметството

*Третата кампания за 2022г. година е планирана за периода 08.08.-19.08 , следете за графика в сайта stroevo.com , който ще продължава да ви запознава с актуалните събития в село Строево и община Марица.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *