Stroevo

Публично обсъждане на бюджет 2024г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Марица“, Кметът на Община „Марица“  Димитър Иванов кани жителите на общината, кметовете на населени места, представители на бизнеса, НПО, читалищата, спорта и цялата общественост на публично обсъждане на бюджет 2024 г.

Уважаеми дами и господа,

На 29.01.2024 г. от 13.00 часа в залата на общината в  гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А, Ви очакваме за обсъждане на бюджета за 2024 г. Мнения, препоръки и предложения могат да се правят до 29.01.24 г в деловодството на общината, на електронен адрес obshtina@maritsa.bg или лично по време на обсъждането. Материалите ще бъдат публикувани на 24.01.2024 г. на сайта на общината – www.maritsa.bg

*www.stroevo.com поема ангажимент да ви запознава с най-важните решения, които се взимат в Oбщина „Марица“*

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *