Stroevo

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в община „Марица“

Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение и в изпълнение на проект за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, осъществяван в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, организира система за разделно събиране на опасни битови отпадъци. Приемането на събраните опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт, безплатно за жителите на Община „Марица“.

Администрацията на Община „Марица“ призовава гражданите да събират разделно опасните битови отпадъци и да се възползват от предоставената възможност да ги предадат за правилното им последващо третиране, тъй като изхвърлянето им в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и създава риск за здравето на хората.

В мобилния пункт може да предадете:

 • лекарства с изтекъл срок на годност;
 • живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
 • батерии и акумулатори;
 • електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове и бояджийски материали, разтворители;
 • остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
 • домакински препарати - почистващи препарати, дезинфектанти, белина;
 • препарати за растителна защита и борба с вредители;
 • фотографски материали; киселини / основи;
 • мастила;
 • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
 • празни опаковки, обозначени със символите за опасност...

Първата за 2024 г. кампания за събиране на опасните отпадъци на територията на Община „Марица“, ще се проведе в периода от 26.02.2024 г. до 11.03.2024 г., като мобилният пункт ще намерите на:


26.02.2024 г. / понеделник /
от 09,00 ч. до 10,30 ч. в с. Радиново, ул. 5-та № 24, пред кметството; ;
от 10,45 ч. до 12,00 ч. в с. Бенковски, ул. 12-та № 9, пред кметството;
от 12,15 ч. до 14,00 ч. в с. Войсил, ул. 2-ра № 2, пред кметството.


27.02.2024 г. / вторник /
от 09,00 ч. до 11,15 ч. в с. Костиево, ул. 1-ва № 16; пред кметството;
от 11,30 ч. до 14,00 ч. в с. Царацово, ул. „Иван Арабаджията” № 4; пред кметството.


28.02.2024 г. / сряда /
от 09,00 ч. до 11,15 ч. в с. Граф Игнатиево, ул. „Граф Игнатиев” № 25, пред кметството;
от 11,30 ч. до 14,00 ч. в с. Строево, ул. „Георги Бенковски” № 26, пред кметството;

 
29.02.2024 г. / четвъртък /
от 09,00 ч. до 14,00 ч. в с. Труд, ул. „Никола Петков” № 11; пред кметството.


01.03.2024 г. / понеделник /
от 09,00 ч. до 10,30 ч. в с. Войводиново, ул. „Христо Ботев” № 59, пред кметството;
от 10,45 ч. до 12,00 ч. в с. Желязно, ул. „Сребрю Бабаков” № 5; пред кметството;
от 12,15 ч. до 14,00 ч. в с. Крислово, ул. „Георги Димитров” № 19; пред кметството.


05.03.2024 г. / вторник /
от 09,00 ч. до 11,15 ч. в с. Калековец, пл. „Възраждане” № 4; пред кметството;
от 11,30 ч. до 14,00 ч. в с. Динк, ул. „Възраждане” № 26, пред кметството.


06.03.2024 г. / сряда /
от 09,00 ч. до 11,15 ч. в с. Скутаре, ул. „Христо Ботев” № 48, пред кметството;
от 11,30 ч. до 14,00 ч. в с. Трилистник, ул. 3-та №2А, пред кметството.


07.03.2024 г. / четвъртък /
от 09,00 ч. до 14,00 ч. в с. Рогош, ул.„Васил Левски”№ 61, пред кметството.


08.03.2024 г. / петък /
от 09,00 ч. до 14,00 ч. в с. Маноле, ул.1-ва № 1, пред кметството.


11.03.2024 г. / понеделник /
от 09,00 ч. до 11,15 ч. в с.Манолско Конаре, ул.9-та № 4, пред кметството;
от 11,30 ч. до 14,00 ч. в с. Ясно поле, ул. 1-ва № 18, пред кметството.

Населението на общината ще бъде своевременно информирано за графика на втората кампания за 2024 година.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *